Nové stránky: hradisko.skauting.cz

Termíny pro správce

Včasné zajištění revizí:

- revize elektroinstalace vždy jednou za 3 roky, další 1. 11. 2015 (poslední byla 1. 11. 2012, ElektroOťas)

- revize hromosvodů - další 2017 (EletroOťas)

- revize has. přístrojů (viz práce v jednotlivých měsících)

- revize elektro zařízení (viz práce v jednotlivých měsících)

- vyvezení septiku 1x za 3 roky (poslední 27. 6. 2014)

 

Práce v jednotlivých měsících:

leden:

- hlídat teplotu v domě (min. 2x týdně, pokud venku mrzne), v případě jejího poklesu pod -3°C na pánském WC vypnout a vypustit vodu (v šachtě na zahradě u Hradiska), vše po domluvě s VS

- kontrolovat stav uhlí a dřeva, případně včas zajistit další

 

únor:

- hlídat teplotu v domě (min. 2x týdně, pokud venku mrzne), v případě jejího poklesu pod -3°C na pánském WC vypnout a vypustit vodu (v šachtě na zahradě u Hradiska), po domluvě s VS

- kontrolovat stav uhlí a dřeva, případně včas zajistit další

 

březen:

- připraví seznam prací na brigádu (co si myslí, že by se mělo udělat) a pošle VS

 

duben:

- oddělat a uskladnit zimní zabezpeční proti zimě (deky, polystyreny...)

- posekat trávu (podle potřeby), posekání nabízí Budka 724 523 660 a Stody (traktůrkem za úplatu, 608 460 821608 460 821), ev. Peťa Fráňová, ev. Martin Lach

- zastřižení živého plotu

- vyčistit komíny (pouze vyčistit), buď správce, nebo kominík (viz kontakt níže)

 

květen:

- posekat trávu (podle potřeby), kontakt viz výše

- promazání zámků (hlavně visacích a zámků venkovních), pantů u dveří (hlavně těch hlavních), ev. i pantů u oken

 

červen:

- 1x za 3 roky (poslední termín je nahoře), nechat vyvézt septik (auto nesmí vjet na dlažbu!!!), Zeman - čištění kanalizace Olomouc, telefon:  602 976 976,

- posekat trávu (podle potřeby), kontakt viz výše

 

červenec a srpen:

- kontrola klubovny alespoň 1x týdně kvůli případné havárii apod.

- posekat trávu (podle potřeby), kontakt viz výše

- opraví dveře v klubovně (kličky, nefunkční zámky, nefunkční brana, nedovírající se dveře, ...)

- oprava a nastavení BRAN(A) (všude kde jsou použita)

- zajistit opravy oken (zasklít, opravit kličky, promazat panty apod.)

 

září:

- zkusí poptat dřevo na zimu (a info předá VS)

- posekat trávu (podle potřeby), viz kontakt výše

- vyčištění komínových rour (od kamen ke zdi)

- kontrola stavu komínových rour u všech kamen (prohnilé, děravé vyměnit)

- kontrola všech kamen v klubovně zda jsou v pořádku

- upevnění všech komínových rour (ke zdi - drátem apod., ke kamnům šroubem) u všech kamen v klubovně

- připraví seznam práce na brigádu (co by se mělo/mohlo udělat) a seznam pošle VS

 

říjen:

revize komínů + revizní zpráva zajistí, aby došla Karlovi (kominík: 722 418 388, Jaroslav Krátký)

- objednat uhlí (hnědá kostka) a zařídit jeho uskladnění (Ridera - uhlelný sklad Brodek u Přerova (tel.:+420 777 160 661), bere se 15 metráků (1500 kg)

- zajištění dřeva na zimu (pořezání a zajištění uskladnění do šopky), např. poprosit Kšilta o pomoc nařezání, nebo Budku

- zastřižení živého plotu

- položení nástrah na myši (otrávené zrní), tak, aby nebylo přímo přístupné dětem ev.zvířatům

- čistit rýny od listí

- čistit střechy od listí

 

listopad:

do 20. listopadu každý rok revize hasicích přístrojů (oba dva), Perspekta - tel.: +420 734 572 797+420 734 572 797

- během listopadu revize elektrozařízení (varná konvice, sporáky, bojlery, ...), udělá Otakar Sedlák | https://www.elektrootas.cz

- zateplit okna na zimu (deky mezi okna "na parapety", na WC chlapci polystyren)

- čistit rýny od listí

- čistit střechy od listí

 

prosince:

- zajistí uschování laviček od ohniště pod střechu (přístřešek)

- dočistit rýny od listí

- dočistit střechy od listí

- hlídat teplotu v domě, v případě jejího poklesu pod -3°C (na pánském WC) vypnout a vypustit vodu (v šachtě na zahradě u Hradiska), po konzultaci s VS

 

 

 

Fotografie použita dle Creative Commons broo_am  © 2008 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba webu zdarma s WebnodeWebnode