Nové stránky: hradisko.skauting.cz

jUNÁK - Český skaut, středisko mjr. karla Haase olomouc, z. s.

Naše 4. středisko skautů a skautek je součástí organizace Junák - český skaut, z. s..

Současnost

V našem skautském středisku skautuje tento rok 152 členů v pěti oddílech, 4 oddíly jsou dětské (pro holky a kluky od 6 do 15 let), jeden oddíl je pro dospělé.

Naše klubovna se nachází na adrese Černá cesta 69, Olomouc (nedaleko Klášterního Hradiska), pohodlně k nám dojedete autobusem č. 15, 20 a 21 a od zastávky "Klášterní Hradisko", je to do klubovny cca 300 m, autobus si najdete zde.

Více informací o jednotlivyých oddílech se dozvíte po rozkliknutí odkazu Naše oddíly.

 

A koho zajímá historie, zde něco málo informací z historie našeho skautského střediska:

Historie po roce 1989

Po třetím vzkříšení Junáka v roce 1989 došlo k slavnostnímu obnovení našeho skautského střediska. Do 4. střediska byly zařazeny 4. oddíl Amazonek, 20. oddíl Králováci, 6. oddíl skautek, 3. roj světlušek a 10. oddíl Hanáci, který později odchází a středisko doplňuje 3. smečka vlčat. Dům ve kterém nyní středisko sídlí, stojí na Černé cestě 69 pod Klášterním Hradiskem. Od roku 1989 vedl středisko Budka - Lubomír Chmelíček, Bohouš - MUDr. Josef Tillich, Brunďa - Alžběta Navrátilová, Kisel - Roman Menšík a Růža - Šárka Růžičková, Jan Zahradník - Střelec. Od 24. 9. 2015 vede středisko Zuzana Kvapilová - Plamínek.

A o současném stavu se můžete dočíst v odkaze „naše oddíly“.

 

 

Historie střediska od roku 1934

 

Historie střediska začíná v roce 1934. Dne 13. července tohoto roku byl založen 10. oddíl jako osa střediska.

Oddíl i středisko měnilo v průběhu let své označení číselné i slovní. Zmíněný 10. oddíl, který byl oddílem katolickým založil v Olomouci Karel Haas, tehdy student 3. ročníku učitelského ústavu. Na jaře roku 1935 vznikl další katolický oddíl. Oba oddíly pak byly základem vyšší jednotky, která se tehdy označovala jako sbor (dnes středisko).

10. oddíl tehdy pod označením ÚKS52 se rychle rozrůstal. V roce 1936 se z něj odštěpila skupina starších hochů a založila samostatný roverský oddíl. Po prázdninách téhož roku se oddělila šestka vlčat, která se po náboru členů změnila v junácký oddíl.

Koncem roku 1936 měl sbor 3. chlapecké a 1. dívčí oddíl. Sbor vedl bratr Svatopluk Žampach. Před prázdninami roku 1936 se sborovým vedoucím stává Karel Haas. V roce 1938 odchází Karel Haas na vojenskou akademii v Hranicích. Po jeho odchodu se stal vůdcem sboru Fráňa Zajíček V prosinci 1938 přechází celý sbor do nové jednotné organizace pod názvem Junák. V nové organizaci byly zrušeny sbory a místo nich zavedena střediska. Naše středisko dostalo číslo 4. Do střediska byly zařazeny tyto oddíly: 10. chlapecký a 5. dívčí. Prvním vůdcem střediska se stal brat Zdeněk Vrbík, zvaný Iček. Junák byl zrušen za války 28.10. 1940. Karel Haas byl v roce 1942 zatčen gestapem pro odbojovou činnost. 3. května 1943 byl popraven v Berlíně. Po válce došlo k obnově Junáka. Do našeho střediska byl zařazen 10. oddíl chlapecký a 5. a 12. dívčí. Prvním vůdcem po válce se stal bratr Bohumil Šula (Bobšula). Tento stav se udržel až do druhého zrušení Junáka v roce 1950.

K druhému obnovení Junáka došlo na jaře 1968. Do obnoveného 4. střediska byly zařazeny historické oddíly 10. chlapecký pod názvem „Hanáci“ a 4. dívčí oddíl pod názvem „Amazonky“ a oddíl starších Junáků OSJ z členů historické „desítky“. Do střediska byl zařazen nově vzniklý chlapecký oddíl č. 6 pod názvem „Ostříži“. Vůdcem střediska se stalFrantišek Láš. Tehdy středisko dostalo čestný název „Středisko mjr. Karla Haase“. V této sestavě přešlo středisko po třetím zrušení Junáka v roce 1970 do pionýrských skupin, nejprve při základní škole na Vozovce, později při odborném učilišti v Kosinově ulici. Po přechodu do pionýra byl rozpuštěn oddíl starších junáků, postupně zanikl 10. oddíl, z původního 5. střediska přešel do nové skupiny 5. dívčí oddíl. Ve vedení střediska vystřídal bratra Láše bratr Svatopluk Fiala. Tento se nejvíce zasloužil za to, že středisko i  v těchto těžkých dobách žilo a že výchova ve skautském duchu probíhala dál. Po bratru Fialovi převzal v roce 1983 bratr Lubomír Chmelíček (Budka) a po něm v roce 1988 bratr Jaroslav Hikl.

K třetímu vzkříšení Junáka došlo po listopadu v roce 1989. K slavnostnímu obnovení 4. a 5. střediska došlo v sportovní hale Dukly dně 8.4.1990. Do 4. střediska byly zařazeny tyto oddíly: znovu obnovený 10. oddíl Hanáci, 4. dívčí oddíl Amazonky, 3. roj světlušek, 6. dívčí oddíl, 20. chlapecký oddíl Králováci a oddíl starších junáků. Vůdcem 4. střediska byl jmenován bratr Chmelíček (Budka). V roce 1994 odchází ze střediska 10. oddíl Hanáci pod vedením Milana Citovského a ještě několik let tento oddíl pracuje ve 2. středisku a pak svou činnost dočasně ukončuje. V této době vznikl ve středisku nový oddíl - 3. smečka vlčat. Domovem střediska je opravený dům na Černé cestě 69, který nazýváme „Hradisko“. Více o současné "historii" výše.

Další informace najde v knížce: 

Po stopách skautů na Olomoucku 1991-1994 od Milana Ticháka

Kontakt

Junák - český skaut, středisko Mjr. Karla Haase Olomouc, z. s.

Adresa skautské klubovny
Černá cesta 69, Olomouc

Evidenční číslo: 712.04
IČ střediska: 62335553
Adresa: Zikova 12, Olomouc, 779 00

Vyhledávání

 TOPlist  

Fotografie použita dle Creative Commons broo_am  © 2008 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si web zdarma!Webnode