Nové stránky: hradisko.skauting.cz

Jízdní řád správce

prosinec
- návrh rozpočtu tábořiště (abychom mohli ev. napsat granty, nebo s tím počítat do rozpočtu)
 
říjen - duben:
- propagace tábořiště (pokud jsou ještě volné termíny)
- sepisování smluv ve spolupráci s VS
- kontrola platby zálohy (přístup do el. bankovnictví ti dá VS, nebo hospodář)
- komunikace s nájemci (termíny bourání, aktuální informace, ...)
- aktualizace dat na webu (počty stanů, ...) ve spolupráci s "webmasterem"
 
 
červen: 
- do 25. června nachystané věci ve skladu, nové podsady, ...
- do 25. června mít vyřízené povolení (obec, majitel pozemku, voda, lékař a LČR), pozor na termíny, kdy se má o co požádat!
 
červenec, srpen:
- zajištění staváku
- zajištění bourání
- zajištění případných oprav apod. - řeší "stížnosti" ze strany nájemců
 
září:
- kontrola převedených peněz od nájemců
- uložení věcí do skladu
- doplnění reálných výdajů a příjmů do tabulky rozpočtu tábořiště (google)
 
 
 

Fotografie použita dle Creative Commons broo_am  © 2008 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba webu zdarma s WebnodeWebnode