Nové stránky: hradisko.skauting.cz

Pravidla pro ubytované

1/ Používejte pouze místnosti, které vám byly předány k užívání.

2/ Při každém příchodu a odchodu z klubovny se řiďte pokyny na vstupních dveřích.

3/ Při užívání varné konvice ji vždy po jejím dovaření odpojte ze zásuvky.

4/ Při užívání elektrického sporáku hlídejte, zda jste ho po dovaření vypnuli a nehrozí nebezpečí vzniku požáru.

5/ Při užívání kamen a sporáku na tuhá paliva dbejte na bezpečnost v okolí kamen tak, aby nemohlo dojít k požáru.

6/ Po 22.00 hodině dodržujte klid na dvoře klubovny (sousedíme s nemocnicí!)!

7/ Pokud děláte oheň na ohništi, vždy ho uhaste vodou, nenechávejte ho dohořet.

8/ Pro topení v kamnech v místnostech užívejte hlavně uhlí (je-li k dispozici).

9/ Po ukončení pobytu ukliďte ve všech vámi užívaných místnostech (i WC, apod.).

10/ Odpady vyhazujte do popelnic na dvoře, pokud máte už odpadu víc, než popelnice snesou, vezměte ho prosím buď s sebou a vyhoďte ho po cestě (alespoň plasty), nebo ho položte vedle popelnic do pytle. Pokud si dovezete např. víno, či jiný alkohol, lahve si odvezte.

11/ Pokud jste užívali el. sporák, při vašem odchodu ho uzamčete.

12/ Je možné, že během vašeho pobytu se v klubovně objeví někdo z našich vedoucí, členů, aby si něco vzal apod., tak s tím prosím počítejte a respektujte to. V pátek mívají naše oddíly občas oddílové schůzky, tzn. v pátek počítejte při vašem příjezdu, že se v klubovně možná potkáte s větším počtem lidí, ale ti cca kolem 18 hodiny odchází.

13/ V případě odvolání termínu zaplatíte za váš termín 200 Kč/noc.

Fotografie použita dle Creative Commons broo_am  © 2008 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba webu zdarma s WebnodeWebnode