Nové stránky: hradisko.skauting.cz

Hřiště

 

Nejvhodnější je travnatá, volná a rovná plocha. Na ní vymezíme metami č.1, 2, 3 a 4 čtverec o straně 15 (vlčata) 20 metrů (skauti). V jedné třetině hřiště, blíže k metě 1 vyznačíme kruh o průměru 1,5 metru, z něhož se hra přerušuje (“staví“). Před linií vymezenou metami 1 a 4, ve vzdálenosti 1,5 - 2 metry vně čtverce (blíže k metě 1), vyznačíme čáru pro odpal (tzv. odpalovací meta - stojí u ní žlutý hráč).

Na mety použijeme zbytky gumy, kartonu nebo koberce, o velikosti asi 40 x 40 cm (mohou být i čtvercové). Mety se zašlapují.

Místo pro „stavění“ hry se vyznačí lanem, čáru pro odpal vyznačíme obdobným způsobem.

Fotografie použita dle Creative Commons broo_am  © 2008 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba webu zdarma s WebnodeWebnode